Compenserende maatregelen

Voor sommige leerlingen is het wenselijk om compenserende maatregelen in te zetten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan tijdverlening voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, ASS en medische problemen. Hiervoor krijg je een faciliteitenkaart zodat alle docenten op de hoogte zijn van de afspraken die er met jou zijn gemaakt.

Daarnaast is het mogelijk dat een toets of boek wordt voorgelezen of dat je extra instructie krijgt.

Ook als er (nog) geen diagnose is gesteld kan worden afgesproken dat je al van deze maatregelen gebruik kan maken. Dit gaat altijd in overleg met de mentor en zorgcoördinator. 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.