Cognitief getalenteerd

Leerlingen die cognitief getalenteerd zijn komen op het Caland Lyceum zoveel mogelijk bij elkaar in een klas, zodat zij kunnen omgaan en samenwerken met leerlingen met een vergelijkbare denkwijze. Vaak zijn dit leerlingen bij wie uit een IQ-test is gebleken dat zij hoogbegaafd zijn, maar op het Caland Lyceum kunnen leerlingen ook zonder deze test in aanmerking komen voor de extra ondersteuning.

We prikkelen en ondersteunen deze leerlingen extra op het gebied van motivatie, creativiteit en intelligentie. Zeker zo belangrijk is dat we hen ondersteunen bij de sociale ontwikkeling, want aansluiting vinden bij anderen en ontdekken wat gelukkig maakt, is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Daartoe onderzoekt de mentor, met steun van de talentbegeleider, de ondersteuningsbehoefte van leerlingen en komt daarvoor samen met de leerling en ouders tot een plan. Als school onderhouden we goed contact met leerling en ouders, zodat we dezelfde doelen nastreven en kunnen samenwerken.

Voor deze leerlingen is er onder meer:

  • groepsgerichte en individuele ondersteuning en training
  • maatwerk waar nodig
  • mogelijkheid extra vakken te volgen, zoals de module programmeren en robotica

Begeleiding cognitief getalenteerde leerlingen

Vooral ons Technasium trekt al jaren veel cognitief getalenteerde leerlingen aan. Samen met ouders en leerlingen hebben we gewerkt aan passende begeleiding voor deze leerlingen. Daardoor hebben wij op dit gebied inmiddels veel te bieden en blijven we leren.

We hebben ook een talentbegeleider die:

  • de mentoren ondersteunt bij het aanpassen van lesprogramma’s aan de behoefte van de leerlingen;
  • de leerlingen extra begeleiding op maat geeft om tot leren te komen (bijvoorbeeld[LN(1]  door het onderwijsprogramma aan te passen of studievaardigheden te trainen). Zowel individueel als in groepsverband (Lokaal 334);
  • docenten adviseert en traint in het signaleren van de ondersteuningsbehoefte van een leerling;
  • aan docenten en directie advies geeft bij onderwijsontwikkelingen.

 Voor meer informatie over de begeleiding van cognitief getalenteerde leerlingen, neem gerust contact met ons op en vraag naar onze Zorgcoördinator VWO of Trajectcoördinator Lokaal 334.

 

 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.