Elke leerling het juiste steuntje in de rug

De kracht van de school

Op het Calandlyceum wordt veel aandacht besteed aan ondersteuning binnen de school. Zo heeft in de onderbouw iedereen twee mentoren. Naast de standaard ondersteuning is er een remedial teacher, een orthopedagoog een Begeleider Passend Onderwijs en heeft iedere afdeling zijn eigen coördinator passend onderwijs en eigen decaan. Er is een trajectvoorziening (Lokaal 334) waar leerlingen terecht kunnen voor trainingen, begeleiding of een aangepast programma. Ook docenten kunnen hier terecht voor vragen m.b.t. de begeleiding van klassen en leerlingen. Door de aanwezige expertise kan er goed meegedacht worden over wat een leerling nodig heeft en blijkt er vaak heel veel mogelijk!

Mentor

Op het Calandlyceum krijgt elke leerling een mentor. Jouw mentor is voor jou en je ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt op school. Hij of zij bewaakt een goede sfeer in de klas en houdt in de gaten hoe het met jou en je resultaten gaat. Als het niet goed met je gaat of je resultaten onvoldoende zijn zoekt je mentor met je naar een oplossing. Ook begeleidt je mentor je wanneer je moet gaan kiezen voor sectoren en profielen (je vakkenpakket) en bij je studiekeuze.

Decaan en zorgcoördinator

Op het Caland zijn twee decanen (Vmbo en Havo/Vwo) die beiden hun expertise hebben in verschillende vervolgopleidingen. Zo kunnen ze jou het best helpen iets te kiezen wat goed aansluit bij je interesses en natuurlijk de opleiding die je op het Caland doet. Daarnaast zijn er drie zorgcoördinatoren verbonden aan verschillende leerjaren. Zij zijn er om als het nodig is samen met jou, je mentor en je ouders te kijken naar wat voor ondersteuning je kunt gebruiken.

Docententeam

Er zijn verschillende docententeams. De docenten in deze teams zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs in hun leerjaar en komen regelmatig bij elkaar om te bespreken hoe ze het onderwijs samen vormgeven en over hoe het gaat met de leerlingen. Het doel is altijd dat iedereen goed met elkaar kan samenwerken en van elkaar kan leren.

Studiecentrum

Als je het prettig vindt om – onder begeleiding – in een rustige omgeving te werken, kun je vier dagen per week terecht in het studiecentrum op de 4e verdieping.

Je kunt zelf kiezen voor bijvoorbeeld de huiswerkklas. Maar het kan ook zijn dat je leraar, mentor of ouders de huiswerkklas een goed idee vinden.

Vanaf het begin van het schooljaar starten we ook met bijlessen in lokaal 402. Dit is voor alle leerlingen vanaf de derde klassen. Je kunt je daarvoor aanmelden bij de bijles coördinatoren. Je geeft je op voor een vast lesuur voor 6 tot 8 weken en dat vind je dan terug in je rooster. Je krijgt alleen of in kleine groepjes extra uitleg voor een bepaald vak. De bijles coordinatoren zijn er iedere dag van 09.00 tot 17.00 uur in lokaal 402.

Voor leerlingen met leerachterstand of die voorwaardelijk over zijn gegaan hebben we het booster programma. Je krijgt dan een hele middag per week uitleg over de lesstof van de vorige periode van een bepaald vak. Je vakdocent geeft je hiervoor op in overleg met je mentor.

Tot slot hebben we de zogenaamde Helping Hands. Dat zijn bovenbouwleerlingen die groepjes van 2 tot 3 leerlingen uit de onderbouw bijles geven. Je kan je hiervoor, in overleg met je mentor, voor opgeven. 

In de onderstaande documenten staat het ondersteuningsprofiel uitgebreid beschreven. 


 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.