Aanmelden en matching brugklas

Leerlingen van groep 8 met de volgende adviezen kunnen worden toegelaten tot het Calandlyceum:

  • vmbo-theoretisch
  • vmbo-theoretisch/havo
  • havo
  • havo/vwo (technasium)
  • vwo (atheneum, gymnasium, technasium)

Aanmelden voor de brugklas 2021/2022

Aanmelden voor onze school kan vanaf 8 maart 2021 tot en met 19 maart 2021. Ouders/verzorgers kunnen daarvoor op school het aanmeldingsformulier digitaal invullen bij onze afdeling administratie. Neemt u ook een legitimatiebewijs van uw kind mee én de voorkeurslijst van scholen, die u van de basisschool heeft gekregen? Dit kan op schooldagen tussen 8.30 en 16.00 uur. Of je vervolgens op onze school geplaatst wordt, hangt samen met de procedure voor matching in Amsterdam.

Voorrang

Leerlingen die van een Dalton-basisschool komen, krijgen voorrang bij de aanmelding op het Calandlyceum. Dat geldt ook voor topsportleerlingen met een LOOT-status en kinderen van personeelsleden.

Matching voor scholen in Amsterdam

In Amsterdam moet je na de open dagen een voorkeurslijst maken met scholen waar je heen zou willen. De school waar je het liefst heen wilt, zet je op de eerste plaats van je lijst. Daarna op volgorde van je voorkeur andere scholen. Alleen bij de school waar je het liefst heen wilt hoef je je aan te melden/in te schrijven. Deze school voert alle voorkeuren voor jou in het systeem.

Vervolgens krijg je een lotingsnummer van de computer. Is jouw nummer aan de beurt, dan wordt gekeken of je geplaatst kan worden op de school bovenaan je voorkeurslijst. Is op die school geen plek meer, dan kom je in aanmerking voor de volgende school op je lijst, enzovoorts. Is er dan onverhoopt op alle scholen van je lijst geen plek, dan mag je opnieuw een voorkeurslijst maken van scholen waar nog plek is. Maar het is dus verstandig om meteen al een ruime lijst te maken.

Let op: aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige kernprocedure kun je lezen in de Keuzegids die de gemeente Amsterdam heeft verspreid onder ouders/ verzorgers leerlingen groep 8.

Buitenleerlingen

Buitenleerlingen zijn leerlingen van basisscholen die niet met de Amsterdamse systemen werken. De aanmelding voor deze groep werkt als volgt: je kan op de site www.voschoolkeuze020.nl een blanco aanmeldformulier downloaden, met een keuzelijst van VO-scholen die passen bij jouw basisschooladvies. Dit formulier wordt ingevuld door je ouders, en je basisschool zet een handtekening en stempel op het formulier. Je ouders brengen het formulier mee naar de aanmelding op de VO-school. Verder verloopt de procedure precies hetzelfde als bij leerlingen uit Amsterdam.

(Bron: www.voschoolkeuze020.nl)

Kennismakingsdag en schoolboeken bestellen

Kom je op het Calandlyceum, dan kun je voor de zomervakantie al een keer kennismaken met je nieuwe klasgenoten en je mentoren. Zo kun je vast een beetje aan elkaar wennen. Je doet kennismakingsspelletjes met de klas en de mentoren vertellen wat over het dagelijks leven van een brugklasser op het Caland. In de zomervakantie moet je al je schoolboeken bestellen, maar daarover krijg je op tijd nog informatie.

Bij wie kom je in de klas?

Leerlingen van dezelfde basisschool vinden het vaak leuk om bij elkaar in de brugklas te komen. Dus dat proberen we te regelen, maar dat hangt natuurlijk ook af van je schooladvies (en de vraag of je voor sportklas, kunst- en cultuurklas, technasium of gymnasium kiest). Als je liever in een klas met allemaal nieuwe gezichten wilt beginnen, dan kunnen je ouders dat bij de aanmelding laten weten.

Handige links:

 

 

 

 

 

© 2021 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.