Contactgegevens

Wilt u contact leggen met het Calandlyceum? In het overzicht hieronder kunt u vinden wie u in dat geval – bij voorkeur per mail – kunt benaderen.

Telefoon

(020) 667 53 53 (Algemeen)

Ziekmelding, verzuim en verlof

Ziekmelding, verzuim en verlofaanvragen kunt u bij voorkeur zelf doorgeven in Somtoday. Mocht het inloggen niet lukken meldt u dat dan bij de servicedesk.
Hieronder ziet u in het kort hoe u snel afwezig kunt melden. Wilt u een uitgebreidere toelichting kijkt u dan naar de video instructies op de ICT pagina!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact met vakdocent (huiswerk, toetsen, cijfers) of mentor (als vervolg op contact met de vakdocent)

U kunt alle leerkrachten vinden in Somtoday onder de knop "neem contact op". Als u hier de naam van de docent intypt verschijnt het emailadres.

Contact met de directie

Directeur: Wendelien Hoedemaker

Contact met het management

Mehmet Ertunc; teamleider team A brugklassen(1-2)
Sanne de Vries; teamleider team B brugklassen (1-2)
Petra van Reenen; teamleider team C (3HV en sportklassen onderbouw)
Jerrel IJzer; teamleider 3T-4T
Judith van der Boom; teamleider 4-6 HV EC/CM
Tony Janson; teamleider 4-6HV NG/NT

Contact over zorg

3HV 4-5T, LOOT:  Rob Graatsma
BB HV: Sanne Jansen
OB 1-2:  Chantal Bosma

Decanen

Lina Brouwer; vmbo
Richard Iedema; havo en vwo

Huiswerkklas

Pui Yin Oosterbaan

Aanmelding leerlingen

info@calandlyceum.nl (Administratie)

Topsport Talentschool, LOOT & CTO

loot@calandlyceum.nl (Kees van Nuland, Brord Brugman)

Servicedesk: SOM, wachtwoorden, aanvragen inlogcodes Mijn Caland

servicedesk@sovop.nl

Roosters

rooster@calandlyceum.nl

Ouderraad Calandlyceum

Ouderraad@calandlyceum.nl

Ouderbijdrage

schoolkosten@sovop.nl

Communicatie, website, social media, organisatie evenementen

Marike van Wetering

Kartteam Calandlyceum

kartteam@calandlyceum.nl (zie ook webpagina Kartteam)

Personeelszaken & vacatures

werkenbij@sovop.nl

Vertrouwenspersonen

Jeanette Engelen en Hans Vonk.

Stichting Progresso (bestuur, werkgever)

Jaaragenda leerlingen 
Als u hier klikt kunt u de jaaragenda van de leerlingen van het schooljaar 2021-2022 inzien.
 

© 2022 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.