Contactgegevens

Wilt u contact leggen met het Calandlyceum? In het overzicht hieronder kunt u vinden wie u in dat geval – bij voorkeur per mail – kunt benaderen.

Telefoon

(020) 667 53 53 (Algemeen)

Ziekmelding, verzuim en verlof procedure

Ziekmelding, verzuim en verlofaanvragen worden doorgegeven in Somtoday. De procedure staat eenvoudig uitgelegd op deze pagina.

Klik hier voor de verzuimcirkel bij te laat komen. 

Contact met vakdocent (huiswerk, toetsen, cijfers) of mentor (als vervolg op contact met de vakdocent)

U kunt alle leerkrachten vinden in Somtoday onder de knop "neem contact op". Als u hier de naam van de docent intypt verschijnt het emailadres.

Contact met de directie

Directeur: Wendelien Hoedemaker

Contact met het management

Mehmet Ertunc; teamleider team A brugklassen(1-2)
Sanne de Vries; teamleider team B brugklassen (1-2)
Petra van Reenen; teamleider team C (3HV en sportklassen onderbouw)
Jerrel IJzer; teamleider 3T-4T
Christel Wets; teamleider 4-6 HV EC/CM
Tony Janson; teamleider 4-6HV NG/NT

Contact over zorg

3HV 4-5T, LOOT:  Rob Graatsma
BB HV: Sanne Jansen
OB 1-2:  Chantal Bosma

Decanen

Lina Brouwer; vmbo
Richard Iedema; havo en vwo

Huiswerkklas

Pui Yin Oosterbaan

Aanmelding leerlingen

administratie@calandlyceum.nl (Administratie)

Topsport Talentschool, LOOT & CTO

loot@calandlyceum.nl (Kees van Nuland, Brord Brugman)

Servicedesk: SOM, wachtwoorden, aanvragen inlogcodes Mijn Caland

servicedesk@sovop.nl

Roosters

rooster@calandlyceum.nl

Ouderraad Calandlyceum

Ouderraad@calandlyceum.nl

Ouderbijdrage

schoolkosten@sovop.nl

Communicatie, website, social media, organisatie evenementen

Marike van Wetering & Daisy Vaal

Kartteam Calandlyceum

kartteam@calandlyceum.nl (zie ook webpagina Kartteam)

Personeelszaken & vacatures

werkenbij@sovop.nl

Vertrouwenspersonen

Jeanette Engelen en Hans Vonk.

Stichting Progresso (bestuur, werkgever)

Jaaragenda leerlingen 
Als u hier klikt kunt u de jaaragenda van de leerlingen van het schooljaar 2021-2022 inzien.
 

© 2022 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.