Contactgegevens

Wilt u contact leggen met het Calandlyceum? In het overzicht hieronder kunt u vinden wie u in dat geval – bij voorkeur per mail – kunt benaderen.

Telefoon

(020) 667 53 53 (Algemeen)

Ziekmelding, verzuim en verlof

Ziekmelding, verzuim en verlofaanvragen kunt u bij voorkeur zelf doorgeven in Mijn Caland.
Mocht het inloggen niet lukken meldt u dat dan bij de servicedesk.
 

Contact met vakdocent (huiswerk, toetsen, cijfers) of mentor (als vervolg op contact met de vakdocent)

Gaarne per mail: voorletterachternaam@calandlyceum.nl, bijv. pdekroon@calandlyceum.nl. (Neem in de c.c. ook de afdelingsleider mee.) U kunt alle leerkrachten vinden in Mijn Caland onder de knop "neem contact op". Als u hier de naam van de docent intypt verschijnt het emailadres.

Contact met de directie

Directeur: Wendelien Hoedemaker

Contact met het management

Elly Groen ; teamleider klas 1A2,1A3,1B2,1B3,2THQ,2THS,2H1,2HVZ,2VG1
Mehmet Ertunc; teamleider 1A1, 1A4,1B1,1C1, 2T1,2T2,2TH1,2HV1,2VZ1
Jerrel IJzer; teamleider VMBO-theoretisch (klas 2 tm 4)
Petra van Reenen; teamleider 3 havo en 3 vwo
Judith van der Boom; teamleider havo klassen 4-5, vwo klassen 4-5-6  maatschappijprofiel
Tony Janson; teamleider havo klassen 4-5, vwo klassen 4-5-6  natuurprofiel
Lars Stooker; teamleider LOOT (inclusief CTO en Ajax)

Contact over zorg

vmbo-t:  Rob Graatsma
havo: Sanne Jansen
vwo:  Chantal Bosma
Traject-voorziening: Nikki Ludwig

Decanen

Lina Brouwer; vmbo
Richard Iedema; havo en vwo

Huiswerkklas

Pui Yin Oosterbaan

Aanmelding leerlingen

info@calandlyceum.nl (Administratie)

Topsport Talentschool, LOOT & CTO

loot@calandlyceum.nl (Kees van Nuland, Brord Brugman)

Servicedesk: SOM, wachtwoorden, aanvragen inlogcodes Mijn Caland

servicedesk@sovop.nl

Roosters

rooster@calandlyceum.nl

Ouderraad Calandlyceum

Ouderraad@calandlyceum.nl

Ouderbijdrage

schoolkosten@sovop.nl

Communicatie, website, facebook

Marike van Wetering

Kartteam Calandlyceum

kartteam@calandlyceum.nl (zie ook webpagina Kartteam)

Personeelszaken & vacatures

werkenbij@sovop.nl

Vertrouwenspersonen

Jeanette Engelen en Hans Vonk.

Stichting Progresso (bestuur, werkgever)

bestuur@sovop.nl

© 2021 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.