Contactgegevens

Contact met de mentor

- Voor al uw vragen is de mentor van uw zoon/dochter het eerste aanspreekpunt op school.?
- Via Somtoday onder het kopje ‘neem contact op ‘vindt u de contactgegevens van de mentor.

Contact Topsport Talentschool & Caland sportacademie
Mail topsport@calandlyceum.nl of bel 06 -15 24 99 97

Ouder website 

Op de ouder website vindt u meer informatie over de organisatie. 

 

 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.