Kijk naar het filmpje van Anton van den Berg over werken op het Calandlyceum.

 

Speciaal bericht voor bèta-stagiair(e)s:
Er bestaat de mogelijkheid om te starten met een O&O-certificaat (Onderzoek & Ontwerpen). Het gaat om studenten vanaf het derde studiejaar die een educatieve minor of master volgen, waarbij je een 1e of 2e graads lesbevoegdheid haalt voor een bètavak. Zie hier voor meer informatie.

In de media 

Website Hogeschool van Amsterdam: Driejarig traject voor vwo-ers

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.